Ing. arch. Petra Coufal Skalická
architektura a urbanismus

Architektka Petra Coufal Skalická vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Už v době studia začala samostatnou praxi, při níž dlouhodobě spolupracuje s ateliérem Aulík Fišer architekti. Navrhovala projekty veřejných i soukromých staveb, rekonstrukce a novostavby napříč typologiemi i urbanistické studie a plány. V roce 2019 vyhrála první místo v mezinárodní urbanistické soutěži pro lokalitu Špitálka v Brně. V předchozích letech také získala jako součást tvůrčího týmu AFA první místo v urbanistické soutěži o návrh nového územního plánu města Klatovy, nebo první místo ve vyzvané mezinárodní soutěži na administrativně obchodní centrum Bořislavka. Od roku 2022 vykonává externě funkci městského architekta Ústí nad Orlicí.